Det är föräldrar till en elev på högstadiekolan Manuel Alcántara som protesterar mot undervisningen, som bedrivs av organisationen SEDRA-FPFE. Enligt advokatstiftelsen har organisationen redan tidigare fällts för olovlig reklam.

Enligt anmälan skulle tre grundläggande rättigheter ignoreras genom undervisningen, nämligen föräldrarnas rätt att bestämma över deras barns undervisning, religionsfriheten och myndigheternas neutralitet.

SEDRA-FPFE anklagas för att bland annat normalisera cybersex och till och med uppmuntra eleverna att ha sex på nätet med främlingar. Advokatstiftelsen har på sin hemsida samlat in mer än 13.000 namnunderskrifter som motsätter sig sexualundervisningen.