Den slutgiltiga siffran från statistikinstitutet INE är 0,2 procentenheter högre än den preliminära, som presenterades vid månadsskiftet, och 1,5 procentenheter högre än i januari. Inflationen är därmed uppe på den högsta nivån sedan december 1986.

Kriget i Ukraina skylls endast marginellt inflationsökningen i februari, då konflikten bröt ut fem dagar före månadsskiftet. Däremot har spänningarna före invasionen varit stora och det är energipriserna som står för nästan hela prisstegringen.

Elpriset har stigit på årsbasis med hela 80,5 procent, medan bensinen registrerat en ökning på 25,1 procent och diesel på 28,4 procent. Februari var den tredje dyraste månaden någonsin när det gällde elpriset.

De rekordhöga energi- och bränslekostnaderna riskerar att även pressa upp priset på många andra varor och tjänster, vilket i sin tur skulle leda till en skenande inflation. Många röster höjs därför nu för en löne- och prispakt, för att undvika allmänna höjningar. Regeringen har i vilket fall medgivit att den konjunktur som beskyllts för den höga inflationen kommer att pågå längre än vad som inledningsvis beräknades.