Enligt Málaga Hoy har granskningen inte lett till några säkerställda uppgifter som skulle motivera ett förbud att uppföra skyskrapan. Däremot har kulturdepartementets sektion för bevarandet av kulturskatter presenterat tre rekommendationer.

De två första har att göra med de normer som skyddar kulturmärkta platser (BIC) och som i det aktuella fallet i första hand berör fyrtornet La Farola, som ligger inte långt från den plats där skyskrapan ska uppföras. Den ena rekommendationen är att regionalstyret Junta de Andalucía ska granska de effekter som bygget kan ha på fyrtornet. Den andra är att Málaga kommun vidtar samma åtgärder gällande den gamla stadskärnan.

Den tredje rekommendationen är att Málaga kommun tar fram en generell plan som motverkar så kallad visuell förorening och som sätter upp riktlinjer för hur skyskrapan ska ta hänsyn till befintliga byggnader som katedralen.

Den planerade skyskrapan har redan fått klartecken av Málaga kommun och ska inrymma hotell och nöjescenter.