Regeringen har lovat direkt stöd på en halv miljard euro för att kompensera de rekordhöga dieselpriserna, men vägrar förhandla med den plattform som sammankallat till demonstrationerna. Dessa har gått in på sin andra vecka och fortsatte 21 mars att lamslå trafiken och framför allt transporten av gods, huvudsakligen livsmedel. Bristen på varor förvärras i sin tur av att många konsumenter hamstrar, vilket leder till att butikshyllor på många håll gapat tomma.

Demonstrationerna har sammankallats av Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías (Plattform för försvaret av godstransporter), som inte erkänns som en representativ förhandlingspartner av regeringen. Plattformen kräver förutom stöd även att transportministern Raquel Sánchez avgår, efter att hon uppgivit att extrema högergrupper ligger bakom stridsaktionerna.

Än så länge har strejken inte backats upp av Transportförbundet. Sektorn har lovats direkt stöd för en halv miljon euro, som ska antas av regeringen 29 mars. De demonstrerande menar dock att löftet är för vagt och annonserar fortsatta manifestationer.

I Marbella uppstod 21 mars under flera timmar köer på upp till tio kilometer vid motorvägen A-7, när omkring 200 långtradare ockuperade högerfilen.