Transportstrejken, som i grunden är en lockdown av främst småföretagare, har drabbat många livsmedelskedjor genom bojkotter. Flera livsmedelstillverkare har tvingats stoppa sin produktion, då de varken kan erhålla ingredienser eller få ut sina färskvaror. Andra, som mjölkproducenterna, tvingas slänga stora mängder då korna måste mjölkas dagligen oavsett.

Ordföranden i det spanska livsmedels- och dryckesförbundet (FIAB) Mauricio García de Quevedo citeras av tidningen El País, när han säger att distributionsstörningarna på många håll är mer omfattande än under den värsta perioden av pandemin. Han uppger att strejken kostar sektorn 130 miljoner euro om dagen. Bristen på en del livsmedel i butikerna förvärras av att många konsumenter hamstrar, vilket framgår av att det som regel finns produkter när matbutikerna öppnar på morgonen men att många hyllor börjar gapa tomma under dagen.

FIAB kräver att regeringen finner en brådskande lösning på konflikten. Denna har till att börja med tidigarelagt det nya annonserade mötet med transportsektorn till 24 mars och garanterar att samtalen kommer att fortsätta tills ett avtal nåtts. Tills vidare vägrar regeringen dock erkänna sammankallarna av stridsaktionerna som förhandlingspart.

Plattformen som dragit ut på vägarna representerar mindre transportföretag som främst verkar som underleverantörer till de stora transportbolagen. De demonstrerar för att medan deras kostnader i form av främst bränsle stigit okontrollerat får de inte mer betalt för sina tjänster. Dessa går därför nu i många fall med förlust vid varje körning. Problemet är därmed inte enbart dieselpriset, utan till stor del de avtal som de stora transportbolagen har med sina underleverantörer.

Så sent som i början av mars antog regeringen en reform som reglerar villkoren för de mindre transportbolagen, men dessa menar att den är otillräcklig.