Parterna hade förbundit sig att inte bryta upp förrän ett avtal nåtts och det undertecknades när klockan passerat två på natten. Överenskommelsen innebär bland annat att transportsektorn beviljas en subvention på 20 cent per liter för diesel, minst till och med sista juni. Staten kommer att täcka 75 procent av denna subvention medan bensinstationerna ska stå för resterande 25 procent. Det statliga anslaget beräknas till drygt en miljard euro. Hjälpen gäller för de bolag som fraktar gods liksom för taxi, VTC och exempelvis ambulanser.

Enligt transportministern Raquel Sánchez, som suttit vid förhandlingsbordet tillsammans med finansministern Nadia Calviño och skatteministern María Jesús Montero, utgör subventionen i genomsnitt 700 euro per långtradare och månad. Dessutom kommer ytterligare direktstöd att ges till sektorn, med ett totalt anslag på 450 miljoner euro. Det består av en enskild utbetalning på 1.250 euro per lastbil. 950 per buss, 500 per skåpbil och 300 euro per taxi eller VTC, med ett tak på 400.000 euro per företag.

Det har även avtalats uppskov på utdelade lån genom den statliga fonden ICO samt nya sådana. Vidare förbinder sig regeringen att senast till sommaren presentera ett lagförslag som reglerar villkoren för underleverantörer, som förhindrar att dessa tvingas arbeta med förlust. Det senare är huvudskälet till att småföretagarna inom transportsektorn är på krigsstigen sedan snart två veckor.

Avtalet innebär inte att stridsaktionerna omedelbart upphör. Ett flertal demonstrationer har sammankallats till helgen och ordföranden för den plattform som lett protesterna och bojkotterna inom transportsektorn, Manuel Hernández, uppger att de kommer att fortsätta med sina aktioner så länge transportministern Raquel Sánchez inte sätter sig vid förhandlingsbordet med dem.