Spanien regeringschef Pedro Sánchez och Portugals premiärminister Antonio Costa annonserade tillsammans 25 mars i Bryssel det unika undantag som länderna beviljats. Det skedde efter två dygns hårda förhandlingar, där Sánchez vid ett tillfälle på fredagen bröt upp från förhandlingsbordet, som en markering mot de invändningar som presenterades av främst Tyskland och Nederländerna.

Slutligen har Iberiska halvön erkänts en unik status som möjliggör att energimarknaden under en begränsad period får interveneras av de två regeringarna. Detaljerna kommer att presenteras inom de närmaste dagarna och måste godkännas av EU. Ett grundvillkor är att Iberiska halvön i princip ska vara energimässigt avskärmad från övriga EU, med ett utbyte som inte får överträffa tre procent av den totala konsumtionen.

De argument som presenterats för undantaget är att Spanien och Portugal missgynnas speciellt av den nuvarande eskaleringen av energipriserna, på grund av sitt ekonomiska särdrag från övriga EU. Detta då andelen billig grön energi är betydligt större på Iberiska halvön, men ändå betalas allt till samma pris som den rekorddyra naturgasen. Dessutom är gasen från Algeriet, som är den främsta exportören till Iberiska halvön, betydligt dyrare än den som levereras av Ryssland till bland annat Tyskland.

Den spanska regeringen har lovat presentera ett omfattande åtgärdspaket 29 mars, i syfte att sänka priset på både el och bränsle. Detaljerna har ännu inte offentliggjorts, men väntas i första hand inkludera ett pristak på naturgas samt att kostnaden för denna energiform, som utgör mindre än 20 procent av energikällorna, separeras från de övriga.

Den spanske regeringschefen Pedro Sánchez betonar att åtgärderna kommer att vara tillfälliga och att de på inget sätt kommer att inkludera subventioner av naturgasen eller gå emot den utstakade vägen mot hundraprocentig grön energi.