Mellan mars och maj 2020 handlade spanska myndigheter skyddsutrustning och Covid-tester i Kina för mer än två miljarder euro. Mer än häften av dessa beställningar gjordes av de autonoma regionalmyndigheterna. I det flesta fall skedde inga kontroller, med stöd av det nationella nödläge som utlystes av regeringen och som möjliggjorde att ordinarie säkerhetsrutiner kunde kringgås.

De senaste månaderna har flera misstänkta skandaler publicerats i medier. En berör Tomás Díaz Ayuso, broder till regionalpresidenten i Madrid, som ska ha erhållit mellan 55.000 och 183.000 euro för att ha underlättat inköpet av en miljon munskydd. Detta trots att han saknar erfarenhet av vårdbranschen.

Den senaste omdebatterade skandalen berör två affärsmän som tjänade sex miljoner euro på en beställning av Madrids kommun av munskydd och Covid-tester. Deras andel var mer än hälften av den totala köpesumman som betalades av kommunen, på knappt tolv miljoner euro.

Enligt El País utreder antikorruptionsåklagarämbetet i dagsläget tolv olika fall av misstänkt korruption. Några har anmälts av regionalstyret i Madrid, mot de statliga myndigheterna. Det är dock oklart i vilket grad utredningarna kan leda till åtal, då överpriser eller oskäligt stora provisioner i sig är svårt att klassa som brott.