Euribor ligger till grund för en majoritet av hypotekslånen i Spanien med rörlig ränta. Den har varit negativ sedan 4 februari 2016, men sex år, två månader och sex dagar senare gick räntan åter över nollstrecket. Det skriver El País.

Än så länge är det fråga om en anekdot, då uppgången fortsatt är svag och hypoteksräntan dessutom baserar sig på månads- och årsgenomsnitt. I april ligger Euribor än så länge fortsatt på minus, närmare bestämt på minus 0,057 procent.

Så sent som i december låg Euribor på minus 0,518. Räntan har börjar stiga som en konsekvens av den höga inflationen och förväntningarna om att den europeiska centralbanken kommer att höja styrräntan.