Det statliga kustdepartementet har valt att inte förnya licensen för tre anrika strandrestauranger vid Platja de Muro. De är Can Gavella, Ponderosa Beach och Oma Olimpia Capellans. De är uppförda på byggbar mark, men deras uteserveringar ockuperar strandområden och kräver särskild dispens från kustdepartementet. Detta har förnyats vart fjärde år, men denna gång säger det statliga departementet stopp. Beslutet grundar sig bland annat i en regional miljörapport, som avråder från tillståndet.

Uteserveringarna utgör en majoritet av bordsplatserna för strandrestaurangerna, som tillsammans uppges försörja omkring 90 personer om sommaren. Det skriver El País.