Efter 699 dagar upphör det allmänna påbudet på munskydd inomhus, en åtgärd som är efterlängtad men ändå inte okontroversiell. Medan många menar att kravet kunde ha lättats betydligt tidigare finns det experter som anser att det fortfarande varit motiverat med ett allmänt påbud på munskydd.

Ministerrådet antog som väntat vid sitt ordinarie möte 19 april en justering av restriktionerna, som börjar gälla så snart dekretet publicerats i nyhetsbulletinen BOE under onsdagen. Beslutet innebär att det inte längre är nödvändigt att bära munskydd i butiker, i restauranger eller i skolor. Inte heller måste munskydd brukas på teatrar, biografer, konserter och idrottstillställningar.

Däremot bör munskydden inte slängas definitivt. De måste fortsatt bäras vid besök på vilket som helst sjukhus, vårdcentral, vårdhem och även på apotek. Vidare består påbudet i kollektivtrafiken, inklusive i taxibilar och liknande tjänster. Enda undantagen är på perrongen eller på båtar där man kan upprätthålla minst 1,5 meters avstånd till andra personer.

De främsta frågetecknen har gällt reglerna på arbetsplatserna. Hälsovårdsministern Carolina Darias betonar att generellt krävs inte längre munskydd på jobbet, men det rekommenderas om det är svårt att hålla säkerhetsavstånd mellan de anställda. I slutänden är det varje enskilt företag som får besluta om de behåller kravet på munskydd på sina arbetsplatser.

Darias tillägger att även om påbudet hävs i många situationer rekommenderas fortsatt bruket av munskydd, speciellt i dåligt ventilerade lokaler, om det är svårt att hålla säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter och inte minst om man tillhör någon specifik riskgrupp.