Studien har presenterats av generalsekreteraren för miljöfrågor Hugo Morán, som tillsammans med regeringens delegat i Málagaprovinsen Pedro Fernández samlats med en majoritet av borgmästarna i kustkommunerna. Dessa lovordar studierna och de planer som finns för att förebygga skador på stränderna, men efterlyser snabbare aktioner.

De skador som stränderna redan lider i samband med oväder och som befaras bli ännu större skylls till största delen klimatförändringar. Sedan 2019 pågår studier för att kartlägga vilka kustområden som är mest utsatta och enligt Morán är den spanska medelhavskusten den som löper störst risk för erosion.

Det främsta problemet är den stora mängd sand som spolas bort från stränderna, något som tvingar kustkommunerna att regelbundet fylla på till mycket höga kostnader. En plan har utarbetats för åtgärder av olika slag, med tre tidshorisonter. Det är dels 2030, dels 2050 och även år 2100.

Detta innebär inte att åtgärder inte sker redan nu. Miljödepartementet har i dagsläget sju projekt på gång, som har fått anslag avsatta och som i dagsläget väntas på miljömässiga studier. Det handlar främst om investeringar på kustbandet i Marbella och San Pedro Alcántara, men även andra delar av västra Costa del Sol liksom Málaga stad. Vidare annonserar statssekreteraren att reparationerna av de senaste skadorna på kustbandet kommer att starta före slutet på april, med ett anslag på 2,1 miljoner euro.