Sammanräkningen som gjorts av de ekonomiska konsekvenserna värderar skadorna på ön till sammanlagt 982 miljoner euro. Det är en sammanslagning av uppgifter från både lokala, regionala och statliga myndigheter och som Spaniens regering presenterat för EU, för att ansöka om stöd från den så kallade solidaritetsfonden.

EU-fonden är till för hjälp till katastrofdrabbade områden och har som grundkrav att skadorna ska uppgå till minst en procent av områdets bruttonationalprodukt. Det kanariska skatterådet Román Rodríguez säger att skadorna på La Palma överstiger denna gräns med råge, men trots det väntas EU-stödet maximalt uppgå till 24 miljoner euro.

La Palma kan med andra ord inte förvänta sig att EU täcker mer än 2,5 procent av skadorna efter vulkanutbrottet. Dessutom menar Rodríguez att det är en omfattande byråkratisk process att erhålla hjälpen. Det skriver tidningen La Provincia.