Det handlar om en hjälplinje som ingår i regeringens nya femårsplan för att motverka självmord. Den fungerar dygnet runt och sköts av Röda korset. Specialutbildad personal arbetar i tre skift hela dygnet för att ge stöd till personer som mår så psykiskt dåligt att de inte orkar leva mer. Det är fråga om ett dolt nummer som inte figurerar i telefonräkningen och i första hand erbjuds de som ringer någon som lyssnar och som kan förmedla stöd och råd. Endast i den händelse att situationen befinns vara akut larmas räddningstjänsten.

I Spanien uppges i genomsnitt elva personer ta sitt liv, varje dag. De uppgick till 3.941 personer 2020, vilket var en ökning med 7,4 procent jämfört med året före och fyra gånger så många som de som förolyckades i trafiken. Antalet personer som försöker ta sitt liv är i sin tur mångdubbelt fler.