Jämförelsen med förra året är inte rättvisande, då resandet var obefintligt i början av 2021 på grund av den sjätte smittvågen av pandemin. Istället bör årets besökare ses i proportion till de under det första kvartalet 2019, det vill säga sista året före pandemin, då de uppgick till 1,7 miljoner. Sålunda är återhämtningen stor, men antalet besökare ännu inte helt tillbaka på förpandemiska nivåer.

Málagaprovinsen var den som registrerade flest besökare i Andalusien, som mellan januari och mars totalt tog emot 4,5 miljoner turister. De flesta reste inom regionen, 42 procent, medan 27,3 procent utgjordes av besökare från andra delar av Spanien. En fjärdedel, 24,4 procent, anlände från andra EU-länder medan 6,3 procent var besökare från övriga världen. Det skriver Málaga Hoy.