Det efterlängtade beslutet fattas mot bakgrund av den förbättrade smittsituationen i Europa, liksom den höga vaccineringsfrekvensen mot Covid-19. Det nya dekretet justerar bestämmelserna från 1 april i år, som i sin tur var en lättnad av inresekontrollerna som gällt sedan 25 oktober 2020. Därmed upphör kravet på något som helst Covid-intyg.

Kontrollerna av resenärer från icke-EU-länder består däremot, i form av krav på intyg och eventuellt kontroll av kroppstemperaratur. Det ser dock ut att begränsa sig till stickprovskontroller, då det nya dekretet fastställer att dessa resenärer eventuellt kan genomgå denna kontroll, inte att alla kommer att göra det.

Se dekretet från 2 juni 2022 (på spanska):
https://boe.es