Efter att ha ogiltigförklarat både det första och andra nationella nödläget har nu författningsdomstolen förkunnat att regeringen bröt mot grundlagen när den delegerade besluten om de olika restriktionerna till de olika regionaldomstolarna. Detta bröt inte bara mot grundprincipen om separerade maktinstitutioner utan orsakade dessutom stor förvirring.

Enligt författningsdomstolen tillskrev regeringen regionaldomstolarna en roll som inte tillhör dem, nämligen att fatta politiska beslut. Genom att låta justitieväsendet ha sista ordet om vilka restriktioner som kunde tillämpas kringgick regeringen sitt eget ansvar.

Det var inte bara fråga om en grundlagsvidrig handling utan den skapade dessutom ett juridiskt kaos, då det ledde till olika utfall i olika regioner. Medan en del åtgärder mot smittspridningen antogs av vissa regionaldomstolar avslogs de av andra, vilket orsakade allmän förvirring och osäkerhet.

I sina två tidigare utfall om hanteringen av pandemin fann författningsdomstolen att de nationella nödlägena inte följde grundlagen, av olika orsaker. I det första fallet menar domstolen att det krävdes undantagstillstånd för de restriktioner som tillämpades och i det andra fallet annullerades parlamentets kontrollfunktioner, genom att utlysa ett nödläge för hela sex månader.