Beslutet firas av föreningen för hyresvärdar AVVAPro, som är den som anmälde särskatten. Den infördes i december 2018 och efter domslutet kan kommunen tvingas betala tillbaka de avgifter som dragits in.

Enligt AVVAPro antogs den högre sopavgiften av kommunfullmäktige utan giltig grund. Regionaldomstolen ger föreningen rätt när den åberopar att den ekonomiska rapport på vilket beslutet baserades, var ofullständig. Hyresvärdarna menar att det inte finns några belägg för att påstå att turistbostäder som hyrs ut på korttid skulle generera fler sopor är ordinarie hushåll.

Den nu ogiltigförklarade normen hade redan slopats av kommunledningen i Málaga och ersatts av en annan, som också överklagats av AVVAPro.