Personalen i Spanien på RyanAir har efter sex dagars strejker i juni kallat till ytterligare tolv dagars stridsaktioner i juli. Om ett avtal om bättre anställningsvillkor inte nås innan, kommer personalen att strejka 12-15, 18-21 samt 25-28 juli. I juni fick ett flertal flygningar ställas in.

Även EasyJet har tvingats ställa in ett tiotal flygningar på grund av strejk bland kabinpersonalen och andra flyg har drabbats av timslånga förseningar. Strejkerna är speciellt kännbara då antalet resenärer till Spanien i sommar är enormt och eventuellt kan överträffa rekordåret 2019.