Trots den stigande inflationen, som hämmat ekonomin i många andra länder som USA, växer ekonomin i Spanien stabilt. Den gör det dessutom på bred front, då både exporten, privatkonsumtionen och turismen visar positiva siffror. Privatkonsumtionen steg exempelvis mellan april och juni med 3,2 procent, efter att ha sjunkit något föregående kvartal.

Enligt källor på finansdepartementet styrker tillväxtsiffran att den spanska ekonomin är stark och att regeringens åtgärder bidrar till att bromsa effekterna av en hög inflation och en allmän osäkerhet på grund av kriget i Ukraina. Regeringen bibehåller tills vidare sin prognos för en tillväxt på 4,3 procent i år.