Det nu antagna dekretet börjar gälla omgående och måste godkännas i efterhand av parlamentet, inom en månad. Från att de nya bestämmelserna publiceras i den statliga nyhetsbulletinen BOE har företagen en vecka på sig att börja följa dem. Några av påbuden är att luftkonditioneringen ej får understiga 27 grader och värmeaggregat i sin tur inte överstiga 19 grader. Det rör sig om nya bestämmelser som inledningsvis gäller till och med 1 oktober nästa år.

Reglerna för inomhustemperaturer är obligatoriska i byggnader som lyder under den offentliga förvaltningen, köpcenter, biografer, teatrar liksom konferenscenter. För butiker och privata bostäder handlar det om rekommendationer.

Även mindre butiker åläggs däremot att ha automatisk stängning av sina dörrar, så att de inte står öppna och släpper ut kyld- eller uppvärmd luft. Vidare måste skyltfönster släckas från och med klockan tio på kvällen.

Ytterligare ett påbud är att alla fastigheter med centrala klimatanläggningar måste genomgå en översyn i år, vare sig denna varit planerad eller inte. Detta för att garantera att aggregaten är så effektiva som möjligt.
Energiministern Teresa Ribera betonar att åtgärderna syftar till att minska Spaniens konsumtion och energiberoende, i kölvattnet av kriget i Ukraina. Hon uppmanar även de verksamheter och privatpersoner som inte omfattas av påbudet att frivilligt följa riktlinjerna. En annan rekommendation är att företag i största möjliga mån underlättar för sin personal att arbeta hemifrån.

Åtgärderna för energibesparing kommer att gå hand i hand med större satsningar på förnybara energikällor. Regeringen annonserar bland annat smidigare byråkrati för de som vill installera privata solpaneler, större anslag för energireformer samt nya licenser för både vind- och solenergianläggningar. De senare ska delas ut via offentlig upphandling 22 november och omfattar anläggningar för produktion av sammanlagt 1.800 megawatt solenergi och 1.500 megawatt vindkraft.

Regeringschefen Pedro Sánchez varslade om de nya energibesparingarna vid en presskonferens 29 juli, där han och de övriga närvarande manliga ministrarna infann sig utan slips, för att markera behovet av att lätta på luftkonditioneringen.