Regeringen har antagit en plan för att stimulera miljövänlig kollektivtrafik och minska bränslekonsumtionen, som inledningsvis kommer att gälla till och med årsskiftet. Åtgärden omfattar 90 procent av tågtransporterna i Spanien, men erbjudandet om kostnadsfri resa gäller inte enskilda enkel- eller returbiljetter. För att resan ska vara gratis krävs minst fyra resor i månaden.

Systemet kommer skilja sig något, beroende på område och typ av tåg. När det gäller de vanligaste pendeltågen kommer Renfe att erbjuda månadskort till en kostnad av tio euro. Om ägaren till kortet gör mer än fyra turer under månaden kommer avgiften att återbetalas och sålunda kommer resorna att vara gratis.

Syftet med erbjudandet är att minska bränslebehovet, för att föregå en väntad minskad tillgång på grund av kriget i Ukraina. Samtidigt räknar regeringen med att utsläppen minskar, genom att många låter bilen stå för att istället pendla gratis med tåget.