Yolanda Díaz, som är både arbetsmarknadsminister och minister för social ekonomi, höll 8 september ett möte med ledningen för just Carrefour vid vilket även konsumentministern Alberto Garzón närvarade. Díaz efterlyser en allmän överenskommelse med livsmedelskedjorna om en sänkning av deras marginaler på basvaror, för att lindra inflationens effekter för de mest priskänsliga konsumenterna. Prisstegringarna har åter satt fokus på hur mycket handeln lägger till på priset som producenterna erhåller. I de flesta fall mångdubblas priset innan produkten hamnar på hyllan. De efterlysta åtgärderna handlar alltså inte om ett pristak som berör producenterna, utan om att matbutikerna självmant ska tjäna något mindre på särskilda basvaror.

Inflationen i Spanien på årsbasis var i augusti preliminärt på 10,4 procent, efter att ha legat i juli på 10,8 procent. Generalprisindex pressas i första hand upp av energi- och bränslepriserna, men även många livsmedel har blivit avsevärt dyrare de senaste månaderna.

Initiativet från Yolanda Díaz, som väntas bli Unidas Podemos huvudkandidat i nästa val, har mötts av hård kritik från både oppositionen och ministerkollegor. Kritiken, som främst gör gällande att hon överskrider sina befogenheter, verkar till stor del grunda i sig i bristande kännedom om att Díaz inte enbart är arbetsmarknadsminister och andra vice regeringschef, utan även minister för social ekonomi. Det senare omfattar att värna om familjer med begränsade resurser, som är de som drabbas värst av de skenande livsmedelspriserna.