Det rör sig till en början om ett prov på linjen mellan Madrid och Barcelona där det nu tillåts max två stora hundar per tåg, i en och samma kupé. Hittills har passagerare endast fått medföra hundar på upp till tio kilo, som inte omfattas av restriktionerna.

Särskild hundbiljett måste lösas i förväg och ägarna får både instruktioner och rekommendationer inför resan. Bland annat bör hunden promeneras ordentligt före den går ombord och inte matas inom tre timmar före resan, för att förebygga illamående. Vidare rekommenderas att hunden har tillgång till en medhavd filt samt någon eventuell leksak, som dock måste vara ljudlös.