Efter att bränslepriserna i slutet av juni nådde sina hittills högsta nivåer i Spanien, på drygt två euro per liter, har de sakta men säkert sjunkit sedan dess. Dieselpriset har dock gjort det avsevärt mindre och är i dagsläget i snitt 20 cent dyrare per liter än bensinen. Snittpriserna låg 19 september på 1,90 för diesel respektive 1,70 euro för bensin, före avdraget på 20 cent per liter.

Diesel har traditionellt varit avsevärt billigare än bensin, vilket är en av anledningarna till att en majoritet av bilarna i Spanien fortfarande brukar diesel. Trots att både bensin-, hybrider och elbilar säljs i betydligt större omfattning sedan länge består fortfarande 55 procent av den spanska bilparken av dieselfordon.

En majoritet av bilisterna missgynnas därför nu när dieselpriset utsatts för den största prisstegringen. Det skylls att konflikten med Ryssland i större utsträckning berör de råvaror som krävs för framställningen av diesel, än bensin. Situationen väntas dessutom förvärras då EU planerar en total blockad i februari nästa år av olja och diesel från Ryssland.