Tillslaget mot den misstänkta maffiagruppen, med rötter i Ryssland och kopplingar till Partido Popular i Benidorm och Altea, var ett av de största i sitt slag på senare år och genomfördes i samarbete med Interpol. Telefonavlyssningar ansågs styrka kopplingar mellan den ryske förmodade ligaledaren och både PP:s ordförande i Altea och ett av partiets fullmäktigeråd i Benidorm.

Trots indicierna om organiserad brottslighet, som främst handlar om penningtvätt, har hela utredningen fått läggas ned och åtalet mot de gripna hävas. Anledningen är att försvaret kunnat påvisa att utredningsdomaren vid tingsrätten i Benidorm missat att formellt förlänga perioden för handläggningen, varvid alla åtgärder efter det är ogiltiga.