Finansministern Nadia Calviño fastslår att den ekonomiska aktiviteten och statens skatteintäkter fortsatt är stora, vilket motiverar den mer optimistiska prognosen för 2022. Däremot skriver regeringen ner sina förväntningar för nästa år och räknar nu med en tillväxt på 2,1 procent. Det är 0,6 procentenheter lägre än de tidigare prognoserna men fortfarande långt från den recession som befaras i stora delar av EU och andra länder, som en konsekvens av kriget i Ukraina och stigande räntor.

Spaniens centralbank har också justerat sin tillväxtprognos. Den skiljer sig som vanligt från regeringens men är i det här fallet mer optimistisk beträffande årets tillväxt, som den nu tror kommer att hamna på 4,5 procent. Det är 0,1 procentenheter mer än regeringens förväntningar och 0,4 procentenheter högre än centralbankens tidigare beräkningar. Till nästa år räknar centralbanken däremot med en tillväxt på endast 1,4 procent, vilket är lägre än inte bara regeringens prognos utan även OECD:s, som spår att Spaniens ekonomi kommer att växa 2023 med 1,5 procent.