Normalt skulle siffran uppfattas som klart bekymmersam, men den av statistikinstitutet INE bekräftade uppgiften är 0,1 procentenheter lägre än den preliminära beräkningen och hela 1,6 punkter lägre än siffran i augusti. Då låg generalprisindex på 10,5 procent på årsbasis.

Regeringen har länge förutspått en nedgång av inflationen mot slutet av året, även om den kommer senare än väntat och inte kommer att vara så kraftigt som de flesta hoppats. Trots det menar många analytiker att det finns en tydlig positiv tendens. Inflationen väntas fortsätta sjunka, samtidigt som experter varnar för en mycket instabil marknad på grund av kriget i Ukraina och den medföljande energikrisen.

Nedgången av generalprisindex i september tillskrivs att energipriserna och speciellt bränslepriserna sjunkit. Dessutom var dessa väldigt höga i september 2021. Däremot syns ännu ingen anmärkningsvärd nedgång av matpriserna, där vissa produkter stigit med upp till 40 procent det senaste året.