Svaren som Fastighetsbyrån fått från sina olika kontor i Spanien anger att prisökningen har avstannat, övertaget för säljarna är borta och efterfrågan från svenskar har minskat.
–Den skakiga omvärlden fick inte lika snabba effekter som i Sverige, men syns nu tydligt även i Spanien, kommenterar Martin Posch, som är affärsområdeschef för Fastighetsbyrån utland, i ett nyhetsbrev.

Fastighetsbyråns så kallade Mäklarpanel består av 41 mäklare på Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca, Gran Canaria och Barcelona. De har ombetts svarat på frågor om läget på bostadsmarknaden just nu.

På frågan ”För vilka är bostadsmarknaden mest fördelaktig just nu” blev snittet 5,02 på en skala mellan 0 (köparna) och 10 (säljarna), det vill säga en nästintill exakt jämnvikt mellan säljare och köpare. Det kan jämföras med 6,48 i juli, till förmån för säljarna.

På frågan ”Hur stark är efterfrågan från svenska köpare på din marknad just nu?” blev snittet 2,71 på en skala mellan 1 (mycket svag) och 6 (mycket stark). Efterfrågan är alltså relativt svag och har sjunkit sedan juli (3,83).
–Vi ser nu en förändring, likt Sverige i våras, med avmattning och säljare och köpare som har svårare att hitta varandra. Vi har gått från ett tydligt övertag för säljarna till en jämnvikt, menar Martin Posch.

Han tillägger:
Känslan är att svenskarna nu är mer avvaktande än flera andra nationaliteter, exempelvis tyskar och spanjorer. Den svaga svenska kronan spelar in och oron kring den ekonomiska utvecklingen verkar vara större i Sverige än i många andra länder. Intresset för bostäder i Spanien finns kvar, men många avvaktar med att ta beslut.

På frågan ”Hur utvecklas bostadspriserna på din marknad just nu?” svarade 68 procent av mäklarna att priserna är stillastående. Det är stor skillnad jämfört med juli, då nästan lika många svarade att priserna steg. Drygt hälften, 54 procent, tror på stillastående priser under resten av 2022 och 34 procent tror till och med att det blir en prisnedgång.
–Vi har gått från tydligt stigande priser under vår och sommar, till stillastående eller svagt sjunkande priser. Troligtvis är det en utveckling vi kommer ha en tid framåt, spår Martin Posch, som samtidigt betonar att sjunkande priser kan uppfattas som goda nyheter för solsugna svenska köpare.