I en debattartikel i Svenska Dagbladet föreslår SVIV:s generalsekreterare Cecilia Borglin en kompromisslösning, där de som redan lyfter garantipension i utlandet tillåts göra det livet ut, medan stödet slopas för de som ännu inte kommit upp i pensionsåldern. På så vis får nuvarande pensionärer en rimlig chans att fortsätta sina liv som planerat och kommande pensionärer kan fatta beslut om sin framtid utifrån dessa premisser.

Svenskar i Världen var bland de första att kritisera beslutet att från och med årsskiftet helt slopa garantipensionen för svenskar som flyttat utomlands. Dessa uppmanas istället att söka stöd i sitt nya hemland.

Enligt pensionsmyndigheten bor det totalt 57.697 pensionärer med garantipension i ett annat EU/EES-land, tusentals av dem i Spanien. Enligt SVIV har föreningen blivit kontaktad av många förtvivlade personer som uppger att de inte kommer att kunna köpa mediciner, betala räkningar och hyran. Många har dessutom sett utlandsboendet som sin enda chans att klara vardagen, eftersom levnadsomkostnaderna i många länder är väsentligt lägre än i Sverige.

I proposition 2021/22:99 har Svenskar i Världen redan efterlyst att de som redan erhåller garantipension ej fråntas detta. I sin insändare i SvD vänder de sig nu till nya äldre- och socialförsäkringsministern Anna Tenje med en en direkt fråga. ”Hur ställer du dig till att diskutera en lösning enligt vårt förslag?

Se tidigare artikel i Sydkusten om den slopade garantipensionen för utlandsbosatta:
https://www.sydkusten.es