Den så kallade Iberiska mekanismen innebär ett fastställt tak på marknadspriset på naturgas. Den har dock varit inaktiv sedan slutet av februari på grund av en markant prisminskning på gas och en gradvis höjning av prisgränsen. Trots detta vill de spanska myndigheterna behålla detta verktyg som en försäkring mot eventuella framtida prisökningar på naturgas. Sådana har observeras på grund av den skärpta geopolitiska osäkerheten, orsakad av konflikten mellan Israel och Hamas. Det skriver El País.

Om EU-rådet i december beslutar om en förlängning av de allmänna nödåtgärderna kommer Spanien att framföra sin ansökan om att fortsätta med energiundantaget, som enligt regeringens beräkningar har sparat konsumenterna omkring fem miljarder euro. Det kommer i så fall krävas snabba förhandlingar mellan Spanien, Portugal och EU-kommissionen, som har det sista ordet.

Trots att undantaget inte varit i kraft sedan februari har dess blotta existens bidragit till att stabilisera energipriserna, minska elkonsumenternas räkningar och hålla inflationen i schack. Officiell statistiks visar på en genomsnittlig minskning av elpriset med 18 procent på grossistmarknaden, sedan det började tillämpas den 14 juni 2022.

Undantaget har beviljats med anledning av Iberiska halvöns unika energisituation, med hög andel förnybar energi men begränsade kopplingar till det övriga europeiska nätet. Efter att först ha ifrågasatt åtgärden har flera andra EU-länder i efterhand velat ha liknande undantag som Spanien och Portugal.