Hur känns det att vara nyutnämnd Madridambassadör?
—Det är fantastiskt spännande. Spanien är ju ett kulturellt mycket rikt land och genomgår en imponerande politisk och ekonomisk utveckling. Jag har blivit mycket väl mottagen i Madrid under de tre veckor jag tjänstgjort här, av personalen på ambassaden, spanska företrädare och diplomatkolleger. Alla lovar mig en mycket intressant och spännande tid här.

Vilken är Din relation till Spanien hittills?
—Som många svenskar har jag besökt flera av Spaniens kuster och öar, men sett alldeles för litet av inlandet och de gamla kulturstäderna. Spanien har alltid intresserat mig och jag läste spanska som tredje språk på gymnasiet, en av de allra första kullarna som kunde läsa spanska i Mariestad i början på 70-talet. Det är glädjande att intresset för det spanska språket nu är på uppgång i Sverige.
Jag har också ett par klara minnen rörande Spanien från den tid då jag läste juridik och försörjde mig genom att arbeta på nätterna som vakthavande på UD. Det första gällde en förtvivlad dam som gråtande vädjade till UD att stoppa Francos avrättningar 1974. Det andra gällde vädjanden från Spanien om att skicka ned ett särskilt svenskt läkemedel mot brännskador efter det fruktansvärda attentatet mot El País redaktion några år senare. Jag lyckades faktiskt ringa runt till apoteken i Stockholm och hålla ett SAS-plan på Arlanda så att medicinen kunde komma ned snabbt.

Vilka uppgifter tänker Du prioritera?
—Främjandet av svenska intressen i Spanien, inte minst exporten, är en given prioritet. Över huvud taget gäller det att lyfta fram varumärket Sverige, som förutom våra företag också innefattar svensk politik och kultur. Jag ser mycket fram emot Ostindienfararen Götheborgs besök i Cádiz den 19-28 november och hoppas att många av svenskarna på Solkusten också kommer att vara intresserade att besöka Cádiz under denna tid. Vi kommer att informera om hamnstoppet på ambassadens hemsida.
Samarbetet med Spanien i EU är en annan huvuduppgift. En tredje huvuduppgift är det konsulära arbetet i ett land som ju är ett av de allra största vad gäller bofasta svenskar och svenska turister.

Vilka anser Du själv är Dina bästa egenskaper?
—Det är alltid svårt att själv svara på en sådan fråga. Det viktiga är ju hur andra uppfattar mig. Jag tror dock att jag har bra chefsegenskaper, annars hade jag inte fått jobbet. UD:s ledning kräver numera att chefer både hemma på UD och ute på ambassaderna inte bara skall ha den nödvändiga kunskapen utan också vara bra ledare och goda företrädare i en modern utrikesförvaltning. När Anna Lindh tillträdde som utrikesminister för sju år sedan tyckte hon det fanns för mycket damm på UD, och mycket har nu gjorts för att göra UD modernare och mer öppet. I mitt tidigare uppdrag som chef för UD:s enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter var jag exempelvis med om att göra UD:s rapporter om situationen vad gäller mänskliga rättigheter i alla världens länder offentliga. De ligger nu på UD:s hemsida.

Någon speciell hälsning till de bofasta svenskarna i Spanien?
—Jag hoppas att många delar min nyfikenhet att lära känna Spanien bättre och att många vill bidra till att stärka Sverigebilden i Spanien och Spanienbilden i Sverige.

Namn: Anders Erik Rönquist
Född: 29 mars 1954 i Mariestad
Familj: Ogift. Föräldrar och bröder med familjer.
Karriär: Jur kand med tingsmeritering. Madrid är första ambassadörsposten. Tidigare tjänstgjort vid svenska ambassaderna i Paris, Guatemala och Buenos Aires, hos OSSE:s minoritetskommissarie i Haag och vid den svenska FN-delegationen i New York.
Fritidsintressen: Resor, opera (och förhoppningsvis Zarzuelas), film m.m.
Senast lästa bok: Nathan Shachars Den gåtfulla passionen (som nyligen kommit ut i pocketupplaga)
Smultronställe: Många. Tycker om öar, t.ex. Bohuslän, Stockholms skärgård och Balearerna.