Marbellas borgmästare Ángeles Muñoz (PP) presenterade den nya åtgärden 6 oktober. Hon poängterade att det inte finns ett generellt problem med husockupationer i kommunen. Däremot menar hon att det finns behov av att agera preventivt, framför allt för att förmedla trygghet till de utländska invånarna.

Den nya polisenheten består av 30 lokalpoliser som ska arbeta i nära kontakt med utlänningskontoret för att erbjuda rådgivning, informera och underlätta vid polisanmälningar på modersmålet när det är nödvändigt. Enheten kommer även samarbeta direkt med nationalpolisen som är den polisenhet som ansvarar för själva agerandet vid husockupationer.

Meningen är att polisenheten ska vara i kontakt med grannskapsföreningar, fastighetsskötare, fastighetsutvecklare samt mäklarfirmor, för att samla information och analysera sociala medier i syfte att avslöja portaler och profiler som sprider manualer för husockupationer. Den ska även samordna informationskampanjer samt ta fram en karta över områden där risken för ”okupas” är större och där det kan behövas särskild övervakning.