Företaget Desokupación Sur, med devisen "Vi går in, de går ut", erbjuder på sin webbplats en rad tjänster från förebyggande av ockupation av bostäder genom övervakningssystem, till "desinfektion" och reparation av eventuella skador orsakade av personer som olagligt bott i fastigheten, samt deras avhysning.

Dessa sju gripanden i Málaga, inkluderat det av polismannen som alltså frihetsberövats av sina egna kollegor, kompletterar sex tidigare gripanden i Madrid utförda av Policía Nacional. De gripna i Madrid är anställda vid ett annat antiokupationsföretag, APD Security Iberia, och anklagas likaledes för olaga hot, intrång och olaga vapeninnehav, efter att de olovligen trängt in i en länge ockuperad fastighet i området Tetuán. En av de gripna ska då även ha utgivit sig falskt för att vara polis.