Expertsvar:2021-03-11 09:43:58

Hej,
Det som krävs är ett negativt PCR-test som är max 72 h gammalt. Så småningom kommer det troligen ersättas med krav på negativt test, bevis på antikroppar eller vaccinationsintyg, enligt det "gröna pass" som EU arbetar med att ta fram. Men tills vidare är det PCR-test som gäller.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-03-12 10:36:30
Är resident i Spanien flyger till Alicante den 1/1 2021 från Thailand vad krävs för intyg. Tacksam för svar.
Tore Christer Kjellkvist

2021-03-12 12:17:38
Vad finns för restriktioner när man kommer till Spanien?
Ska man sitta i karantän.
Eller gäller det bara att följa regler.
Vag gäller vid återkomst till Sverige.

Mia

Expertsvar:2021-03-12 14:19:57

Hej Mia,
Karantän i 10 dagar gäller för vissa länder, dock inte i Sverige i dagsläget. Du måste uppvisa ett max 72h gammalt negativt PCR- eller TMA-test samt fylla i följande hälsoformulär: https://www.spth.gob.es
Här kan du läsa Sydkustens senaste artikel om restriktionerna på nationell nivå:
https://www.sydkusten.es

Förutom ovanstående har alla 17 regioner i Spanien vidtagit olika åtgärder så vad som gäller på plats kan skilja sig åt, dels mellan regioner men även inom dem mellan provinser, kommuner och vårddistrikt.

Gällande inresa i Sverige kan du läsa regler och rekommendationer här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

Expertsvar:2021-03-12 14:30:47

Hej Tore Christer,
I dagsläget krävs inget test när du reser från Thailand. Se https://www.mscbs.gob.es

Du ska dock fylla i hälsoformuläret som du finner här: https://www.spth.gob.es

Vidare bör du med tanke på de regionala perimeterkarantäner som råder, kunna visa upp att du har din fasta bostadsadress i Alicante.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-03-12 14:41:09
Hej. Man få inte flyga till Barcelona i början av april pga den del av Spanien kommer vara stängt för turister under påsken? Förstod jag rätt ?
H Ljubov
Ljubov Kaikkonen

Expertsvar:2021-03-12 14:49:37

Hej,
Regional perimeterkarantän har gällt länge i Katalonien liksom i de flesta spanska regioner. Det innebär att in- och utresor är och har varit, begränsade till nedanstående undantag. Under påsken har centralregeringen infört regional perimeterkarantän över hela landet utom på Kanarieöarna och Balearerna och då specificerat att turism inte finns med bland undantagen. Men som sagt, i det flesta regioner har detta gällt sedan flera månader, däribland i Katalonien, då de regionala myndigheterna också har befogenhet att ta detta beslut.

Dessa är de enda giltiga skälen för att få bryta en perimeterkarantän, oavsett om den är regional, provinsiell eller kommunmässig:
a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.

Med vänlig hälsning,
Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-03-13 22:38:06
Min familj har en bostad i Malaga, den står skriven i mina föräldrars namn men de är bosatta i Sverige. Kan jag åka dit? Kan jag ta mig från flygplatsen till Malaga centrum? (Jag är vaccinerad)
E

2021-03-14 01:24:49
E,
se fråga ”Resa till Marbella i påsk?”
Vaccinerad eller inte behöver du ha PCR-test och hälsodeklaration.
Gunnar

2021-03-18 10:37:35
Hej
Kommer man kunna resa till Spanien i sommar om man inte är vaccinerad?
Sabina

2021-03-18 11:53:52
Sabina,
att se in i framtiden är inte lätt.
Europeiska kommissionen har tagit fram ett förslag på intyg. Om intyget hinner bli klart innan kommande sommar är oklart. I informationen om detta intyg står bl. a. följande
” Icke-diskriminering
Alla människor, både vaccinerade och ovaccinerade, bör ha nytta av ett digitalt grönt intyg när de reser i EU. För att undvika diskriminering av personer som inte är vaccinerade föreslår kommissionen att det förutom ett kompatibelt vaccinationsintyg även skapas covid-19-testintyg och friskintyg för personer som har tillfrisknat från covid-19.
Samma rättigheter för alla resenärer med ett digitalt grönt intyg – Medlemsländer som accepterar vaccinationsbevis för att medge undantag från folkhälsorelaterade restriktioner som till exempel testning eller karantän, blir också skyldiga att på samma villkor acceptera vaccinationsintyg eller friskintyg som utfärdas inom systemet med digitala gröna intyg. Denna skyldighet begränsas till vacciner som är godkända för försäljning i hela EU, men medlemsländerna kan besluta att även acceptera andra vacciner.
Meddelande om andra åtgärder – Om ett medlemsland fortsatt kräver att innehavare av ett digitalt grönt intyg ska sitta i karantän eller testa sig, måste landet meddela kommissionen och övriga medlemsländer och förklara orsakerna till sådana åtgärder.
Gunnar

2021-03-18 11:56:34
Glömde ange sidan för info i förra kommentaren. Se
https://ec.europa.eu

Gunnar

2021-04-28 18:01:15
Hej
jag har tagit en vaccinet mot coved 19 ..
kan jag Resa till Malaga ..
utan att lämna test prov i flygplats i Sverige ..
Tack MVH Alfred
Alfred

Expertsvar:2021-04-28 18:17:34

Hej Alfred,
Än så länge har inga korrigeringar gjorts, PCR-test krävs fortfarande av alla, oavsett vaccination eller ej. Det som sagts är att vaccinpasset ska vara klart att kunna träda i kraft någon gång i juni. Då kommer det vara okej att resa med antingen vaccin, PCR-test eller intyg på antikroppar.

Med vänlig hälsning,

Carin Osvaldsson/Sydkusten

2021-06-21 17:37:49
Hej, åker till Malaga nästa vecka. Har fått av sjukvården ett intyg att 2 vaccinationer är utförda, dock på svenska även om det mesta är bara namn, datum, vaccin m.m.
Gör dessutom en hälsodeklaration på nätet som ger en QR-kod, kommer detta att fungera? Någon som har gjort på detta sätt?
M v h
anette
Anette

2021-06-21 20:06:47
Anette,
”If it is not possible to obtain it in these languages, it must be accompanied by a translation into Spanish carried out by an official body.”
Från officiell förklaring till inresebestämmelser. https://www.mscbs.gob.es
Intyget måste vara på spanska, engelska, franska eller tyska.
Redan innan boarding i avgångslandet är flygbolaget skyldigt att kontrollera att allt är riktigt. Även vid ankomst kan kontroll ske.
Gunnar