Det antogs som väntat strikta restriktioner vid veckomötet 10 mars mellan hälsovårdsdepartementet och de autonoma vårdstyrelserna. Också som väntat rådde bred enighet, endast med undantag av Madridstyret som röstade emot rörelserestriktioner. Hälsovårdsrådet i Madrid Enrique Ruiz Escudero (PP) har annonserat att de inte kommer att åtlyda denna order, trots att det enligt hälsovårdsdepartementet inte är optionellt.

Beslutet omfattar inte bara påsken, utan även långhelgen kring fars dag San José, 19 mars. I alla de regioner där denna dag är helgdag (som i år infaller på en fredag) kommer perimeterkarantän att vara obligatorisk 17-21 mars. I flera regioner, som exempelvis Andalusien, råder redan i dagsläget perimeterkarantän.

Förutom att resor mellan regioner endast kommer att tillåtas med särskilda skäl förbjuds alla samlingar i hemmen med andra än endast de samboende. Max fyra personer får sitta tillsammans inomhus på krogen och upp till sex personer vid uteserveringar. Vidare ska utegångsförbud gälla mellan klockan 23.00 och 06.00 och alla former av evenemang som medför folksamlingar avråds.

Hälsovårdsministern Carolina Darias poängterar att reglerna är obligatoriska i hela spanska fastlandet och att det rör sig om minimiåtgärder. De regionala administrationerna har befogenheter att skärpa restriktionerna ytterligare, om de så önskar, men ej tvärtom.

De enda regioner som undantas av perimeterkarantänerna är Balearerna och Kanarieöarna. Det kommer dock fortsatt krävas max 72 timmar gammalt negativt PCR-test för inresa både till ögrupperna och för ankommande från utlandet med laga skäl till övriga Spanien.

Darias poängterade speciellt vid presskonferensen efter veckomötet att restriktionerna gäller både spanska bofasta och utlänningar och att turism ej är ett giltigt skäl för inresa till områden i perimeterkarantän. Hittills har de spanska myndigheterna inte upprätthållit kontroller vid flygplatserna för annat än att styrka hälsointyg, något som väckt hård kritik på grund av att spanjorer som själva inte får resa på semester till andra delar av Spanien känt sig diskriminerade. Smittskyddschefen Fernando Simón blev tillfrågad om detta förra veckan och svarade då att antalet utländska turister som för närvarande kommer in är så pass lågt att det inte utgör någon anmärkningsvärd smittrisk, till skillnad mot om de inre gränserna skulle öppnas. Detta uttalande väckte i sin tur ännu mer kritik, vilket troligtvis föranlett hälsovårdsministern att betona att bestämmelserna är samma för alla.

Dessa är de enda giltiga skälen för att få bryta en perimeterkarantän, oavsett om den är regional, provinsiell eller kommunmässig:
a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.

I Andalusien får man dessutom bryta perimeterkarantänen provinsmässigt om man har skidkort till Sierra Nevada eller kan intyga resa för högviltsjakt.