Ett 20 centimeter stort hål uppges ha uppstått redan 9 mars och det har flera dagar senare ännu ej åtgärdats. Stora mängder orenat avloppsvatten har läckt ut och konsekvenserna kan ses bland annat från den kända utsiktsplatsen Balcón de Europa.

Nerja är som bekant den enda kvarvarande orten på Costa del Sol som saknar reningsverk och den påbörjade anläggningen har fortfarande inget officiellt invigningsdatum. Under tiden släpps allt avloppsvatten ut ofiltrerat, cirka 1,5 kilometer ut i havet.

Läckan har dock uppstått endast 400 meter från kusten, utanför Burrianastranden. Det har gjort att avloppsvatten drivit in mot kusten.