Det har varit en händelserik tid för Svenska Skolan i Fuengirola, först flytt till nya lokaler i väntan på ny skola i Benalmádena, sedan sades Margaretha Wåhlin upp i maj. Tillförordnad rektor är nu Håkan Rodling. Enligt Thomas Karlsson, tidigare viceordförande i styrelsen, jobbar de hårt för att komma till rätta med situationen. Han vill inte säga något om det som varit men lovar att mer information om vad som ska hända till hösten, kommer inom en månad.
– Det viktigaste är lokalfrågan, säger han. När vi löst den faller mycket på plats. Bland annat måste vi se till att få byggnadslov för den nya tomten.

I övrigt håller styrelsen på att analysera läget genom att samla in information från berörda parter. När de har en helhetsbild ska de avgöra huruvida en ny rektor ska anställas eller om man ska sikta in sig på en omorganisering.

Blåser på toppen
Thomas har själv två döttrar i skolan och han tror inte att eleverna påverkats av den oroliga situationen. Han har visserligen haft en del åsikter genom åren men tycker om Svenska Skolan och tror att det finns en bra bas för att skapa en harmonisk plats för barn, föräldrar och personal.

Att rektorn sedan sex år plötsligt slutat vill Thomas inte kommentera. Han hänvisar till att det var en överenskommelse mellan henne och förre styrelseordföranden Per Hvid Hansen. På frågan om det funnits missnöje riktat mot den tidigare rektorn svarar han:
– Det är nog ganska svårt att vara chef oavsett arbetsplats. Det blåser på toppen och det är jobbigt att ha pressen på sig.

Saknade stöd
Sydkusten har talat med Margaretha Wåhlin som befinner sig i Sverige där hon pendlar mellan sin sjuke far i Dalarna och döttrarna i Göteborg. Hon berättar att hon blivit uppsagd från sin tjänst som rektor på Svenska Skolan på grund av att det saknades stöd från den styrelse som tillsattes i november.
– När jag i våras bad om tjänstledighet svarade de med ett entledigande.
Parterna kom till slut överens om att Margaretha skulle avsluta sin tjänstgöring i enlighet med det avtal som fanns.
– Det betyder att jag har fått ett avgångsvederlag. Styrelsen och jag är överens och vi har inget otalt med varandra.

Ingen saklig grund
Enligt Margaretha fanns dock ingen saklig grund för uppsägningen.
– Som medlem i spanska facket har jag haft hjälp av advokat och fackliga förhandlare. Vi ville få fram en saklig grund, men fick det inte.
– Om man vill leta efter en förklaring skulle styrelsen kunna hänvisa till samarbetssvårigheter, till exempel med skolans fackliga representanter, säger hon.

Margaretha berättar att det skar sig mellan henne och skolans fack eftersom hon inte gillat dess metoder.
– Från Sverige var jag van att arbeta för de anställdas och skolans bästa i samverkan, inte mot varandra. Här har det fungerat annorlunda.

Ekonomin är ett problem. Margaretha beskriver hur en snäv budget inte klarat av extra utgifter så som handikappanpassning samt flytt och att lönerna därför blivit lidande.

Smutskastningskampanj
Hur känns det nu?
– Efter den smutskastning som varit känns det fantastiskt att befinna sig i Sommarsverige. Men det gör ont att lämna eleverna. Det blev aldrig tid till att säga adjö och det beklagar jag djupt.

I övrigt kommer inte Margaretha sakna jobbet på Svenska Skolan.
– Jag har arbetat 12 till 19 timmar per dygn i sex år, jag har gjort mitt.
– Det har hänt väldigt mycket under min tid på skolan och jag anser att jag fullföljt mitt uppdrag på ett bra sätt. Men alla de lögner som spritts de senaste månaderna är oerhört beklagliga. En liten grupp anonyma personer har legat bakom mängder av anklagelser och ingenting av det är sant. Det är fruktansvärt att det ska sluta så här, det har jag inte förtjänat.

Margaretha lämnar inte Spanien för gott. Hennes man stannar kvar och de ska prova att pendla fram och tillbaka. Hur framtiden ser ut beror på hennes nya uppdrag. Margaretha hoppas på en tjänst som skolchef alternativt ett arbete på Skolverket.