Mannen är född i Marocko men har danskt medborgarskap och ett stort antal företag i Danmark. Guardia Civil har drivit en utredning sedan 2012, som omfattar misstänkt penningtvätt för att finansiera internationella terrororganisationer samt värva terrorister.

Hela 24 olika bolag misstänks ingå i nätverket. Det som bland annat väckt misstankar är att bolagens administratörer i de flesta fall är personer skrivna i Melilla och vars utbildning är långt från den som normalt förväntas av någon som innehar denna typ av post.

Nätverket misstänks också ha värvat och skickat minst tio personer för att tjänstgöra för Daesh och Al Quaidas nordafrikanska sektion Aqmi.