Under bokföringsåret september 2015-augusti 2016 fakturerade IKEA 1,38 miljarder euro i Spanien. Det var en ökning med åtta procent, jämfört med året före.
Resultatet ökade betydligt mer, med 55 procent och uppgick till 121 miljoner euro. Anledningen till den kraftiga vinstökningen är att IKEA det senaste året inte behövt reservera fonder, till skillnad från det föregående bokföringsåret.

Den inhemska marknad som växt mest är Andalusien (12,3 procent), följt av Katalonien (8,2 procent). Vid senaste bokslutet hade IKEA 8 158 anställda, vilket i sin tur är en ökning det senaste året med 12,5 procent.