Utredningsdomaren Eloy Velasco har färdigställt förundersökningen och finner tillräckligt med indicier för att inleda rättegång. Bland de åtalade finns den dåvarande ordföranden i Bankia Rodrigo Rato, men även före detta inrikesministern Ángel Acebes och en representant för Deloitte, som styrkte börsnoteringen i två olika rapporter.

Däremot tilldelas slutligen den tidigare ledningen för centralbanken ej misstankar om brott, genom att ha brustit i sin övervakningsfunktion. Trots att dåvarande centralbankschefen Miguel Ángel Fernández Ordóñez mottog flera rapporter om att Bankias siffror var manipulerade vidtogs inga åtgärder. Det privata åtalet, som inledde undersökningen på intiativ att partiet UPyD, tänker överklaga beslutet att ej ställa även representanter för centralbanken inför rätta.