Om en bankkund inte är tillfredsställd kan han eller hon vända sig till centralbanken för att få upprättelse. Problemet är att banksektorn inte är tvungen att åtlyda utfallen – och inte heller gör det i en majoritet av fallen. Centralbanken konstaterar själv i en rapport för 2016 att i de fall som bankerna prickades åtlyddes utfallet endast i 36,8 procent av fallen.

Det är färre än de cirka 40 procent som gällde 2015 och innebär en negativ vändning efter flera år där bankerna allt mer respekterat centralbankens utfall. I de fall bankerna inte åtlyder utfallet i centralbanken återstår för kunder endast möjligheten att gå till domstol, som alltid är både dyrt och tidskrävande.

Den bank som ignorerar centralbankens utfall särklassigt mest är Bankinter, med endast fem procent av ärendena. I den andra vågskålen finns ING, BBVA, Cajamar och Sabadell, som mest respekterar medlingen.