Allmänt eldningsförbud i naturen gäller i hela Andalusien mellan 1 juni och 15 oktober. Många områden har dock utökade restriktioner. Det gäller inte minst Costa del Sol, som lidit ett flertal allvarliga naturbränder de senaste åren.

På västra Costa del Sol gäller restriktioner redan sedan maj och de varar till och med 31 oktober. Den så kallade medelriskperioden omfattar perioden 1-31 maj samt 16-31 oktober. Under denna får man exempelvis bara elda sly om det meddelas i förväg till de regionala miljömyndigheterna.

Högriskperioden är mellan 1 juni och 15 oktober. Då är all eldning i naturområden förbjudna. inkluderat grillning på rastplaster.