Expertsvar:2016-07-07 10:31:20

Åldersgränsen är 18 år, i båda fallen.
Mats Björkman/Sydkusten