Sammanlagt 2 782 barn såg 2016 dagens ljus för första gången på allmänna sjukhuset i Marbella. Det var visserligen bara en procent fler än året före, men utgör en trendförändring efter sex år med dalande siffror.

Andelen födslar av utländska föräldrar var 39 procent. Det har ökat de senaste åren från tidigare 36,4 procent, även om siffran varit så hög som 50 procent en gång i tiden. Var femte förlossning utfördes med kejsarsnitt.