Tidningen Diario Sur publicerar ett långt utdrag som ledamoten från CSSP Francisco Martínez själv spelat in 14 mars. I den hörs hur två av PP:s ledamöter, Santiago Martín samt tidigare borgmästaren Ángel Nozal, diskuterar möjligheterna att driva igenom ett misstroendevotum.

Samtalet är i flera bemärkelser maffialiknande. De två PP-ledamöterna ömsom lovordar och ömsom hotar Martínez för att vinna över honom. Vid ett tillfälle under konversationen frågar de honom plötsligt om han spelar in deras samtal, något som Martínez förnekar på sin mors heder.

PP-ledamöterna erbjuder Martínez bland annat en fast anställning under fyra år på Club La Costa, med en lön på 3 000 euro i månaden, om han underlättar maktskiftet i Mijas. De förbinder sig också att ej anmäla Martínez för påstådda oegentligheter med hans fullmäktigelön och externa inkomster.

Borgmästaren Juan Carlos Maldonado har efter avslöjandet annonserat att han kommer att anmäla Nozal inför domstol. Han kräver också att Partido Popular omedelbart utesluter honom ur partiet.

Santiago Martín avgick från sin fullmäktigepost 16 mars, efter avslöjandet. Han säger att han gör det för att inte skada Partido Popular i Mijas.