Det framgår av en remiss som cirkulerar till och med 10 juni och som inkluderar flera nya åtgärder för att bekämpa penningtvätt. Det handlar bland annat om att skärpa straffen samt bevilja anonymitet till dem som anmäler brott.

Det mest uppmärksammade är dock att utlänningar ska granskas hårdare. I dagsläget får utländska medborgare utföra kontantköp för upp till 15 000 euro, till skillnad mot spanjorer vars gräns är på 2 500 euro. Utlänningarnas gräns väntas bestå, men däremot vill de spanska myndigheterna ha information om alla kontanta transaktioner som överskrider 10 000 euro.