Ingen hundförening har velat backa upp ett av de mest efterfrågade projekten i kommunen. Anledningen är att kommunledningen valt att genomföra projektet utan samförstånd och, enligt föreningarna, med ett flertal brister.

Förutom de rent tekniska frågorna är det mest anmärkningsvärda att den blott 750 kvadratmeter stora parken (en 35:e del så stor som den i Mijas-Costa) har kostat dubbelt så mycket som den i Mijas.