Kroppen upptäcktes vid elvatiden på söndagen och bärgades av kustbevakningen. Mannen ska ha varit död sedan flera dygn och tros vara en flykting som fallit av en båt när han försökt ta sig till Spanien.

De senaste veckorna har antalet flyktingbåtar vid Gibraltar Sund varit ovanligt stor. Samma dag som kroppen hittades fick kustbevakningen omhänderta mer än 100 nya flyktingar, som anlände i tre olika båtar.