Branden utbröt 9 september och var ett drygt dygn senare inte helt släckt. Ett 100-tal militärer extrainkallades för att bistå den ordinarie räddningstjänsten. Brandbekämpningen försvårades dels av den svårtillgängliga naturen och dels av hårda vindar.

Även om ett flertal hus hotades av lågorna rapporteras inga materiella skador. Branden misstänks vara anlagd, då en man som sågs i närheten av eldhärden flydde när han anropades.